Bo & Gunlög's album Start Begravningen Filmen Bouppteckningen Uppdelningen
Begravningsgudstjänst           Ludvika Ulrika kyrka Torsdag den 30 juni 2016                  Siv Margareta Oscarsson * 09.03.1920 † 06.06.2016 Klockringning Musik: Time to say goodbye Psalm: 200: 1 - 3 I denna ljuva sommartid Gå ut, min själ, och gläd dig vid Den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden står, Se, hur för dig och mig hon får Så underbara håvor. Av rika löv är grenen full, Och jorden täckt sin svarta mull Med sköna gröna kläder. De fagra blommors myckenhet Med större prakt och härlighet Än Salomos dig gläder. Nu växer säd för skördens tid, och ung och gammal gläds därvid och bör Guds godhet prisa, som vill i överdådigt mått oss människor så mycket gott, var dag och stund bevisa. Griftetal Överlåtelse: alla står upp Diktläsning Den dagen jag går för att ej vända åter Jag vill att ni minns mig precis som jag var. Det blir bara värre mina kära om ni gråter För ingen kan ändra det öde vi har. Den dagen ni står här och kanske mig saknar Jag vill att ni lever och livslusten har. Mina älskade kära jag vill att ni vaknar Och lever de dagar den tid ni har kvar Begravningsbön Herrens Bön: Fader vår…. Välsignelsen Psalm: 201: 1 - 3 En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar. Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden förkunna sommartiden. Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa. Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. En hymn går opp av fröjd och hopp från deras glada kväden, från blommorna och träden. Men du, o Gud som gör vår Jord så skön i sommarns stunder. Giv att jag aktar främst ditt ord och dina nådestunder. Allt kött är hö och blomstren dö och tiden allt fördriver, blott Herrens ord förbliver. Musik: Largo av A. Vivaldi Avskedstagande Fridslysning Musik: Vår sista dans av Benny Andersson Klockringning Medverkande: Officiant: Per-Arne Bengtsson Kantor: Birgitta Hamberg