Bo & Gunlög's album Start Begravningen Filmen Bouppteckningen Uppdelningen
BOUPPTECKNING Den 30 juni 2016 förrättades bouppteckning efter Siv Margareta Oscarsson, 200309-2620, Kolbottenvägen 6, 771 52 Ludvika, som avled den 6 juni 2016. Den avlidne efterlämnar som dödsbodelägare: Barnen: a. Bo Oscarsson, 430714-2457, Rindögatan 25, 115 58 Stockholm b. Christsina Ortan, 460514-2605, Smultronstigen 3, 512 60 Överlida c. Inger Lodin, 490701-9360, Sidvallsgatan 25, 702 16 Örebro Vid förrättningen är dödsbodelägarna samt undertecknade gode män närvarande. Det antecknas att den avlidne inte efterlämnar testamente. Det antecknas vidare att maken Gösta Walter Oscarsson avled den 7 maj 1981. Boet uppgavs av barnen. Tillgångar och skulder antecknades och värderades på följande sätt: Tillgångar: Länsförsäkringar bank 239 626 kr KF 8  361 kr Ica-kortet 1 813 kr 249 800 Kr Lösöre: 1 bord, 2 stolar, 1 kökssoffa 40 kr diverse husgeråd 150 kr en uppsättning glas 200 kr porslin 200 kr 1 soppterrin, 1 kopparkittel 200 kr 1 soffa, 1 bord, 2 bokhyllor, 1 klaffbyrå, 1 karmstol, 1 läsfåtölj, 1 prydnadsbord 300 kr 1 TV färg 50 kr 1 säng, 1 byrå, 1 stol, 1 pigtittare 575 kr 1 kaffepetter, 1 hink, 1 bunke i koppar 100 kr 1 kopparkittel 50 kr diverse linne, textilier, mattor, lampor, prydnadsföremål och tavlor av okända konstnärer 1000 kr Microvågsugn 50 kr 2 515 kr Guld: 3 prydnadsringar 600 kr 1 armband 600 kr 1 200 kr Summa tillgångar 253 515 kr Skulder: Räkningar som betalas 30/6 2016 9 835 kr Flyttstädning 2 000 kr Begravningskostnader Fonus 25 000 kr Förtäring 10 000 kr Kantorn 625 kr Summa skulder 47 460 kr Dödsboets behållning: 206 055 kr Vi försäkrar på heder och samvete att våra uppgifter till bouppteckningen är riktiga och att ej något med vilja och vetskap utelämnats. …………………………… …………………………… …………………………… Bo Oscarsson Christina Ortan Inger Lodin Undertecknade förrättningsmän betygar att allt blivit rätt antecknat och att tillgångarna värderats efter bästa förstånd. …………………………… …………………………… …………………………… Michael Lodin Mårten Oscarsson Normela Ortan
Bouppteckningen