Bo & Gunlög's album Start Begravningen Filmen Bouppteckningen Uppdelningen
Turordningen är lottad: 1. Christina 2. Inger 3. Bo
Ingers önskelista: 64, 63, 65, 66, 46, 6, 2, 3, 58, 1, 57, 36, 26, 79, 32, 44, 55, 53, 50, 5, 7, 36, 33, 76, 77, 78, 30
Bos önskelista: 64, 51, 4, 3, 72, 32, 55, 68, 33, 76, 77, 78, 25, 35, 16, 70, 31, 74, 19, 13, 11 Vem som tilldelats vad framgår här.
Christinas önskelista: 8, 57, 56, 49, 50, 51, 4, 60, 7, 63, 72, 58, 27, 53, 54, 44, 30, 68, 26, 23, Spegel på fot, 55, 1, 6, 28, 29, 78, 42, 48, 18, 17