Bygget av pendeltågstationerna

Lång kö i väntan på att få komma ner i underjorden.
Flera timmars väntan på att få komma ner.
Nästan framme vid hålet.
Öppningen
Öppningen